Bảng giá PiczZle 1000, 2000, 5000, 10000 mảnh


– Mảnh 2cm:
+ Bộ 1000 mảnh: 470.000đ (Size 50×80)
+ Bộ 2035 mảnh: 810.000đ (Size 74×110)

– Mảnh 2,5cm:
+ Bộ 3224 mảnh: 2.130.000đ (Size 130×155)
+ Bộ 4104 mảnh: 2.540.000đ (Size 142×180)
+ Bộ 5084 mảnh: 3.085.000đ (Size 155×205)
+ Bộ 6264 mảnh: 3.760.000đ (Size 180×217)
+ Bộ 7169 mảnh: 4.260.000đ (Size 167×267)
+ Bộ 8064 mảnh: 4.790.000đ (Size 180×280)
+ Bộ 9144 mảnh: 5.372.000đ (Size 180×317)
+ Bộ 10224 mảnh: 5.940.000đ (Size 180×355)

Gửi đơn đặt hàng đính kèm hình ảnh của bạn tới email VietPiczzle@gmail.com với tiêu đề:

Đặt làm PiczZle 1000 mảnh ghép, 2000, 3000, 4000, 5000 mảnh ghép [Kích cỡ mà bạn muốn làm].

Trong đơn đặt hàng ghi rõ thông tin Tên, địa chỉ, sđt người đặt hàng(người nhận)

  • Tài khoản thanh toán:

– VietcomBank: 007.100.105.3609 (Chi nhánh TpHCM)

– SacomBank: 0600.9889.5186 (Chi nhánh Trung Tâm,  TpHCM)

– VietinBank: 711A-6282.3864 (Chi nhánh 5, TpHCM)

– ACB: 1564.04059 (Chi nhánh Kỳ Hòa, TpHCM)

– EximBank: 1004.1484.9324.090 (Chi nhánh Chợ Lớn, TpHCM)

* Chủ tài khoản: Nguyễn Đại Nghĩa